Search Results


Zero field fractional Hall states, now in graphene heterostructures

Fractional Quantum Anomalous Hall Effect in a Graphene Moire Superlattice Authors: Zhengguang Lu, Tonghang Han, Yuxuan Yao, Aidan P. Reddy, Jixiang Yang, Junseok Seo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Liang Fu, and Long Ju arXiv:2309.17436; DOI: 10.48550/arXiv.2309.17436 Recommended with a commentary by Ashvin Vishwanath , Harvard University |View Commentary (pdf)| This commentary may be cited as: […]

The Curious Case of the Gate that Doesn’t Work

1. Unconventional ferroelectricity in moiré heterostructures Authors: Zhiren Zheng, Qiong Ma, Zhen Bi, Sergio de la Barrera, Ming-Hao Liu, Nannan Mao, Yang Zhang, Natasha Kiper, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, William A. Tisdale, Ray Ashoori, Nuh Gedik, Liang Fu, Su-Yang Xu, and Pablo Jarillo-Herrero Nature 588, 71–76 (2020); DOI: 10.1038/s41586-020-2970-9 2. Giant ferroelectric polarization […]

Fractionalized electrons without a magnetic field

1. Signatures of Fractional Quantum Anomalous Hall States in Twisted MoTe2 Bilayer Authors: Jiaqi Cai, Eric Anderson, Chong Wang, Xiaowei Zhang, Xiaoyu Liu, William Holtzmann, Yinong Zhang, Fengren Fan, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ying Ran, Ting Cao, Liang Fu, Di Xiao, Wang Yao, and Xiaodong Xu Nature (2023); DOI: 10.1038/s41586-023-06289-w arXiv:2304.08470; DOI: 10.48550/arXiv.2304.08470 2. Integer […]

Reproducible, quantum anomalous Hall effect in a TMD moiré bilayer

Quantum anomalous Hall effect from intertwined moiré bands Authors: Tingxin Li, Shengwei Jiang, Bowen Shen, Yang Zhang, Lizhong Li, Zui Tao, Trithep Devakul, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Liang Fu, Jie Shan, and Kin Fai Mak Nature 600, 641 (2021); DOI: 10.1038/s41586-021-04171-1 Recommended with a commentary by Steven A. Kivelson, Stanford University |View Commentary (pdf)| This […]

Inducing ferromagnetism with light

Light-induced ferromagnetism in moiré superlattices Authors: Xi Wang, Chengxin Xiao, Heonjoon Park, Jiayi Zhu, Chong Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Di Xiao, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, and Xiaodong Xu Nature 604, 468 (2022); DOI: 10.1038/s41586-022-04472-z Recommended with a commentary by Liang Fu, Massachusetts Institute of Technology |View Commentary (pdf)| This commentary may […]

Moiré bands in transitional metal dichalcogenides: continuous Mott transition, quantum anomalous Hall and more

1. Quantum criticality in twisted transition metal dichalcogenides Authors: Augusto Ghiotto, En-Min Shih, Giancarlo S. S. G. Pereira, Daniel A. Rhodes, Bumho Kim, Jiawei Zang, Andrew J. Millis, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James C. Hone, Lei Wang, Cory R. Dean, and Abhay N. Pasupathy Nature 597, 345–349 (2021); DOI: 10.1038/s41586-021-03815-6 arXiv:2103.09796 2. Continuous Mott transition […]

One-way supercurrent controlled by magnetic field

Observation of superconducting diode effect Authors: Fuyuki Ando, Yuta Miyasaka, Tian Li, Jun Ishizuka, Tomonori Arakawa, Yoichi Shiota, Takahiro Moriyama, Youichi Yanase, and Teruo Ono Nature, 584, 373 (2020); DOI: 10.1038/s41586-020-2590-4 Recommended with a commentary by Liang Fu, Massachusetts Institute of Technology |View Commentary (pdf)| This commentary may be cited as: DOI: 10.36471/JCCM_April_2021_02 https://doi.org/10.36471/JCCM_April_2021_02

Bogoliubov Fermi surface revealed

Discovery of segmented Fermi surface induced by Cooper pair momentum Authors: Zhen Zhu, Michał Papaj, Xiao-Ang Nie, Hao-Ke Xu, Yi-Sheng Gu, Xu Yang, Dandan Guan, Shiyong Wang, Yaoyi Li, Canhua Liu, Jianlin Luo, Zhu-An Xu, Hao Zheng, Liang Fu, and Jin-Feng Jia arXiv:2010.02216 Recommended with a commentary by Carlo Beenakker, Instituut-Lorentz, Leiden University |View Commentary […]

Can electrons attract each other without the help of phonons?

1. Electron attraction mediated by Coulomb repulsion Authors: A. Hamo, A. Benyamini, I. Shapir, I. Khivrich, J. Waissman, K. Kaasbjerg, Y. Oreg, F. von Oppen, and S. Ilani Nature 535, 395 (2016); DOI: 10.1038/nature18639 2. Charge Transfer Excitations, Pair Density Waves, and Superconductivity in Moire Materials Authors: Kevin Slagle and Liang Fu arXiv:2003:13690 3. Correlated […]

What drives superconductivity in twisted bilayer graphene?

1. The interplay of insulating and superconducting orders in magic-angle graphene bilayers Authors: Petr Stepanov, Ipsita Das, Xiaobo Lu, Ali Fahimniya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Frank H. L. Koppens, Johannes Lischner, Leonid Levitov, and Dmitri K. Efetov arXiv:1911.09198 2. Decoupling superconductivity and correlated insulators in twisted bilayer graphene Authors: Yu Saito, Jingyuan Ge, Kenji Watanabe, […]

Rational Design of Magnetic Topological Insulators

1. Magnetic-field-induced quantized anomalous Hall effect in intrinsic magnetic topological insulator MnBi2Te4 Authors: Yujun Deng, Yijun Yu, Meng Zhu Shi, Jing Wang, Xian Hui Chen and Yuanbo Zhang arXiv:1904.11468 2. Quantum phase transition from axion insulator to Chern insulator in MnBi2Te4 Authors: Chang Liu, Yongchao Wang, Hao Li, Yang Wu, Yaoxin Li, Jiaheng Li, Ke […]

A River Through Quantum Hall Valleys

Interacting multi-channel topological boundary modes in a quantum Hall valley system Authors: Mallika T. Randeria, Kartiek Agarwal, Benjamin E. Feldman, Hao Ding, Huiwen Ji, R. J. Cava, S. L. Sondhi, Siddharth A. Parameswaran, and Ali Yazdani Nature 566, 363-367 (2019) Recommended with a commentary by Liang Fu, MIT |View Commentary (pdf)| DOI: 10.36471/JCCM_April_2019_01 https://doi.org/10.36471/JCCM_April_2019_01

Electronic bands of twisted graphene layers

1. Origin of Mott Insulating Behavior and Superconductivity in Twisted Bilayer Graphene Authors: Hoi Chun Po, Liujun Zou, Ashvin Vishwanath, and T. Senthil arXiv:1803.09742, Phys. Rev. X 8, 031089 (2018) 2. Symmetry, Maximally Localized Wannier States, and a Low-Energy Model for Twisted Bilayer Graphene Narrow Bands Authors: Jian Kang and Oskar Vafek arXiv:1805.04918, Phys. Rev. […]

A Big Moment for Exciton

Tunable excitons in bilayer graphene Authors: Long Ju, Lei Wang, Ting Cao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Steven G. Louie, Farhan Rana, Jiwoong Park, James Hone, Feng Wang, and Paul L. McEuen Science 358, 1314 (2018) Recommended with a commentary by Liang Fu, MIT. |View Commentary (pdf)| DOI: 10.36471/JCCM_July_2018_02 https://doi.org/10.36471/JCCM_July_2018_02

Iron-based superconductors went topological ?

1. Observation of topological superconductivity on the surface of iron-based superconductor Authors: Peng Zhang, Koichiro Yaji, Takahiro Hashimoto, Yuichi Ota, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Zhijun Wang, Jinsheng Wen, G. D. Gu, Hong Ding, and Shik Shin arXiv:1706.05163 2. Observation of pristine Majorana bound state in iron-based superconductor Authors: Dongfei Wang, Lingyuan Kong, Peng Fan, Hui […]

Closing the Gap in Band Theory

Filling-Enforced Gaplessness in Band Structures of the 230 Space Groups Authors: Haruki Watanabe, Hoi Chun Po, Michael P. Zaletel, and Ashvin Vishwanath Phys. Rev. Lett. 117, 096404 (2016) Recommended with a commentary by Liang Fu, Massachusetts Institute of Technology. |View Commentary| DOI: 10.36471/JCCM_August_2017_01 https://doi.org/10.36471/JCCM_August_2017_01

Machine learning versus human understanding

1. Self-Learning Monte Carlo Method: Continuous-Time Algorithm Authors: Yuki Nagai, Huitao Shen, Yang Qi, Junwei Liu, and Liang Fu arXiv:1705.06724 2. Can Boltzmann Machines Discover Cluster Updates? Authors: Lei Wang arXiv:1702.08586 Recommended with a commentary by Anton Akhmerov, Kavli Institute of Nanoscience, Delft. |View Commentary| DOI: 10.36471/JCCM_May_2017_01 https://doi.org/10.36471/JCCM_May_2017_01

Experimental Observation of Weyl Semimetals

1.Experimental observation of Weyl points. Authors: Ling Lu, Zhiyu Wang, Dexin Ye, Lixin Ran, Liang Fu, John D. Joannopoulos, Marin Soljacic. arXiv:1502.03438 2.Experimental realization of a topological Weyl semimetal phase with Fermi arc surface states in TaAs. Authors: S.Y. Xu, I. Belopolski, N. Alidoust, M. Neupane, C. Zhang, R. Sankar, S.M. Huang, C.C. Lee, G. […]

Topology, Crystallized

1. Topological crystalline insulator states in Pb(1-x)Sn(x)Se. Authors: P. Dziawa, B. J. Kowalski, K. Dybko, R. Buczko, A. Szczerbakow, M. Szot, E. Lusakowska, T. Balasubramanian, B. M. Wojek, M. H. Berntsen, O. Tjernberg, T. Story. arXiv:1206.1705. 2. Observation of Topological Crystalline Insulator phase in the lead tin chalcogenide Pb1-xSnxTe material class. Authors: Su-Yang Xu, Chang […]

Superconductivity in a doped topological insulator

1. Superconductivity in CuxBi2Se3 and its implication for pairing in the undoped topological insulator Authors: Y.S. Hor, A.J. Williams, J.G. Checkelsky, P. Roushan, J. Seo, Q. Hu, H.W. Zandbergen, A. Yazdani, N.P. Ong and R.J. Cava, arXiv:0909.2890, Phys. Rev. Lett. 104, 057001 (2010). 2. Observation of unconventional band topology in a superconducting doped topological insulator, […]

google

google